oprema celik

oprema čelik

uz vitlo sa čeličnom sajlom idu uvodnici sa valjcima, elektronika, daljinska komanda, komanda na kabal, kuka, zavrtnji za pričvršćivanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *